1. Stratégiai dokumentumok

2015. október 8. 11:05

A Telepszerű lakhatás kezelését megalapozó szakpolitikai stratégia 2014 - 2020

A komplex telepprogramokhoz kapcsolódó, a telepszerű lakhatás kezelését megalapozó lakhatási stratégia (továbbiakban: stratégia) kompetenciaterülete döntően az elmaradott településrészek, szegregált lakókörülmények javítására terjed ki, azaz a legfontosabb megállapítások és beavatkozási javaslatok is erről a területről várhatók.

2015. május 27. 17:02

A Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési terve

A társadalmi egyeztetés részeként A Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési terve közzétételre kerül.

2012. május 24. 16:34

Jelentés a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

2011. első felében Magyarország első alkalommal látta el az Európai Unió egyik csúcsszervének, az Európai Unió Tanácsának a soros elnöki feladatait. Az elnökség egyik prioritása a roma kérdés volt. Ennek nyomán az uniós vezetők elfogadták a roma keretstratégiát, mely mérföldkő a mintegy 10 millió európai roma számára. Az elfogadott szöveg felhívja a tagállamokat, hogy 2011 végéig készítsenek nemzeti romaintegrációs stratégiát, illetve aktualizálják a meglévőt, vagy a hátrányos helyzetű rétegek társadalmi felzárkózását célzó integrációs intézkedéscsomagjukat. Ezen felhívást Magyarország elsőként teljesítette 2011 decemberében.

2011. november 30. 17:22

Hungarian National Social Inclusion Strategy

Foreword

One of Hungary’s gravest problems today is the gradual deterioration of the situation of individuals living in poverty, including the Roma population. A consequence of this process are segregation, exclusion from the opportunities offered by life in the fields of education, employment and health care, and deterioration in living conditions in disadvantaged regions as well as on the peripheries of settlements.

2011. november 30. 17:02

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia

Ma Magyarország egyik legsúlyosabb gondja a szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén, valamint a hátrányos helyzetű térségekben és települések perifériáján növekvő és újonnan kialakuló rossz lakhatási körülmények.